در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  یکپارچه سازی نظام حمل و نقل و لجستیک

  یکپارچه سازی نظام حمل و نقل و لجستیک

  نظام حمل و نقل و لجستیک و انبارداری و تدارکات باید در کشور به گونه‌ای تنظیم شود تا به صورت فرابخشی از رفت و آمدهای تکراری جلوگیری شود .

  |

  نظرات کاربران