در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

اجرای پروژه چهارخطه بیله سوار - گرمی در محدوده شهرستان بیله سوار

اجرای پروژه چهارخطه بیله سوار - گرمی در محدوده شهرستان بیله سوار

هم اکنون خاکبرداری قطعه بلامعارض از سه راه خروسلو به طرف روستای جهانخانملو توسط پیمانکار در حال اجراست و از دستگاه های اجرایی که تاسیسات معارض واقع در سایر قطعات مسیر پروژه دارند می خواهیم تا جهت تسریع درعملیات اجرایی پروژه با همکاری نسبت به رفع آن اقدام کنند.

|

نظرات کاربران