در حال بارگذاری ...
 • انتصاب رئیس و اعضای کارگروه هوشمند سازی خدمات فرودگاهی

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، با ابلاغ های جداگانه از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، رییس و اعضای کارگروه هوشمند سازی خدمات و توسعه دولت الکترونیک شرکت منصوب شدند .

  این انتصاب ها با عنایت به برنامه ریزی شرکت در ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی و لزوم همراهی با سیاست ها و توصیه های اتحادیه بین المللی فرودگاه ها (ACI) و ایکائو در خصوص هوشمندسازی فعالیت ها و خدمات شرکت با اولویت مدیریت پیامدهای ناشی از بحران کرونا ، افزایش اعتماد عمومی و تحقق شعار "تجربه سفر سلامت" انجام شده است .

  بر اساس ابلاغ های صادر شده ، علی رستمی عضو هیات مدیره ، به عنوان رییس ، وحید شاملو به عنوان دبیر کارگروه ، مجید یارندی ، مجتبی رنجبر ، مجتبی شمس نژاد ، سید ضیاء یزدان کشمیری و مهدی نوروزی به عنوان اعضای کارگروه هوشمند سازی خدمات و توسعه دولت الکترونیک شرکت تعیین شده اند .

  در ابلاغ مسئولیت رییس کارگروه آمده است : « در اجرای بند ۱۰ مصوبه جلسه شماره ۵۰۸ مورخ ۹۹/۴/۲۹ هیات مدیره و در راستای برنامه جامع شرکت در ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی و با توجه به اهمیت مدیریت پیامدهای بحران کرونا و افزایش اعتماد عمومی به سلامت مسافرت های هوایی و خدمات فرودگاهی ، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس کارگروه هوشمند سازی خدمات فرودگاهی و توسعه دولت الکترونیک شرکت منصوب تا در چارچوب ضوابط و مقررات و با به کارگیری توان فنی و تخصصی سایر اعضا درخصوص تدوین و اجرای برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شرکت و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک اقدامات لازم معمول نمایید.»
  مطالب مرتبط

  بررسی عملیاتی کردن برنامه هوشمندسازی در یکی از فرودگاه ها به عنوان پایلوت

  بررسی عملیاتی کردن برنامه هوشمندسازی در یکی از فرودگاه ها به عنوان پایلوت

  با توجه به اهمیت ارایه تسهیلات اینترنت مناسب به مسافران در سطح فرودگاه های کشور به عنوان شاخص حایز اهمیت در ارزیابی فرودگاه هوشمند محدودیت های امنیتی در بهره مندی مسافران به اینترنت در فرودگاه ها بررسی شود .

  |

  نظرات کاربران