در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

آزادسازی اراضی واقع شده در مسیر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی

آزادسازی اراضی واقع شده در مسیر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی

با توجه به سابقه حدود ۹۰ ساله بندر نوشهر در امر تجارت جهانی ، این بندر به عنوان دروازه طلایی حمل و نقل دریایی شمال کشور ، در طول چندین دهه نقش انکار ناپذیری در توسعه همه جانبه منطقه ، ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد ملی ایفا نموده است .

|

نظرات کاربران