در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

عملکرد فوق العاده بنادر در حوزه صادرات از زمان شیوع ویروس کرونا

عملکرد فوق العاده بنادر در حوزه صادرات از زمان شیوع ویروس کرونا

بنادر از ظرفیت های بسیار مناسبی برخوردار هستند و در صورت ایجاد تفاوت اساسی برای فعالیت اقتصادی ، با توجه به مزیت های بنادر که در نهایت به کاهش قیمت تمام شده کالا و افزایش سرعت تجارت ختم می شود ، شاهد تشویق و تمایل سرمایه گذاران برای انجام فعالیت اقتصادی در بنادر خواهیم بود .

|

نظرات کاربران