در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

ساماندهی مرز باشماق از اولویت های سازمان راهداری

ساماندهی مرز باشماق از اولویت های سازمان راهداری

در مرز باشماق کارهای خوبی انجام شده است چرا که مرز بایستی در شأن مردم و نظام باشد، زیرساخت هایی مانند جاده ها و پارکینگ را باید ساماندهی کنیم تا رانندگان با فراغ بال به مرز آمده و امور ترانزیتی خود را در کمترین زمان انجام دهند.

|

نظرات کاربران