در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

بخش خصوصی ترانزیت را با قدرت به پیش خواهد برد

بخش خصوصی ترانزیت را با قدرت به پیش خواهد برد

توسعه ترانزیت ‌می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و انتفاعی ملی در پی داشته باشد . البته علاوه بر ابعاد اقتصادی این فعالیت ، زمانی که ترانزیت در کشور توسعه پیدا کند ، امنیت نیز تقویت ‌می‌شود .

|

نظرات کاربران