در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

تصویب شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان هاب لجستیک هوایی کشور

تصویب شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان هاب لجستیک هوایی کشور

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان یکی از شهر های لجستیکی ایران بر اساس طرح جامع توسعه این شرکت ، در حال راه اندازی است و با ده شرکت داخلی و خارجی تفاهم نامه برای گسترش فعالیت در این حوزه امضا کردیم .

|

نظرات کاربران