در حال بارگذاری ...
 • نیاز فعالان اقتصادی به بنادر پویا برای انجام صادارت و واردات کالا

  برای اینکه شاهد توسعه متوازن بنادر کشور باشیم ، باید فرصت های سرمایه گذاری که در بنادر مختلف وجود دارد و به خصوص بنادر کوچک توسط کارشناسان و سازمان بنادر احصاء شود .

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت : توسعه متوازن بنادر به جهت تأمین تجهیزات بندری و فرصت های سرمایه گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که فعالان بازرگانی برای انجام صادارت و واردات به بنادر پویا نیاز دارند .

  قاسم سجادنیا اضهار داشت : برای اینکه شاهد توسعه متوازن بنادر کشور باشیم ، باید فرصت های سرمایه گذاری که در بنادر مختلف وجود دارد و به خصوص بنادر کوچک توسط کارشناسان و سازمان بنادر احصاء شود . فرصت های متعددی برای سرمایه گذاری در بنادر کشور وجود دارد که سرمایه گذاران نباید از آن غافل شوند ، برای اینکه انگیزه برای سرمایه گذاران فراهم شود ، بهتر است که سازمان بنادر ریسک سرمایه گذاری ها را پوشش دهد .

  عضو اتاق بازرگانی ایران گفت : بخش خصوصی داخلی توان مذاکره بالای دارد و با وجود انواع تحریم ها می توانیم سرمایه گذاران خارجی هم در بنادر جذب کنیم ، از اینرو توصیه می شود که فرصت های سرمایه گذاری در جلسات فعالان بخش خصوصی مطرح شود . اتاق بازرگانی ایران می تواند نقش پیوند دهنده بخش خصوصی با  سازمان بنادر را ایفا کند .
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران