در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  تأکید بر تعیین متولی اقتصاد دریا محور در کشور

  تأکید بر تعیین متولی اقتصاد دریا محور در کشور

  در راستای انطباق با الزامات مصرف سوخت کم سولفور در کشتی ها ، کشور چین در حال ساخت تجهیزات سولفور زدایی است و در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ، کشور امارات مصرف سوخت کم سولفور را به کشتی ها الزامی کرده است .

  |

  مدیریت یکپارچه یکی از راه های ایجاد تحول در صنعت دریایی و بندری کشور

  مدیریت یکپارچه یکی از راه های ایجاد تحول در صنعت دریایی و بندری کشور

  صنعت بانکرینگ یک ایستگاه سوخت رسانی نیست بلکه پکیجی از خدمات متنوع به کشتیرانی ها قلمداد می شود . ارائه خدمات یدکی و تعمیراتی ، تعویض و تشریفات خدمه کشتی ، تامین دارو و ارائه خدمات پزشکی ، تامین قطعات و تامین آذوقه در بسته خدمات بانگرینگ قرار دارد .

  |

  نظرات کاربران