در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  انجام طرح آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور

  انجام طرح آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور

  این طرح در قالب کمیته های مدیریت و ساماندهی سواحل استانها که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ٦٣ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری بر اساس نتایج مستخرج طرح مدیریت یکپارچه سواحل در کشور در حال اجراست .

  |

  نظرات کاربران