در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

         

  |

         

  |

  اهمیت این جاده ترانزیتی که از کمربند جنوبی تهران عبور می کند و به لحاظ تصادفات متعدد ترانزیتی و شاخ به شاخ از وضعیت ایمنی ترافیکی خوبی برخوردار نبوده بسیار بالاست .

  |

         

  |

         

  |

  نظرات کاربران