در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

بهبود و ارتقا زیرساخت های ریلی در بنادر کشور

بهبود و ارتقا زیرساخت های ریلی در بنادر کشور

افزایش میزان جابجایی داخلی کالا یا کاپوتاژ از طریق دریا دیگر اقدام مهمی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است و آثار مهمی که کاپوتاژ کالا یا کرانبری به دنبال دارد ؛ کاهش میزان مصرف سوخت ، بهبود وضعیت محیط زیست و نیز کاهش فشار بر سایر شقوق حمل و نقل به ویژه ...

|

نظرات کاربران