در حال بارگذاری ...
 • تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی

  عبور از گفتمان صرفاً مبتنی بر مسائل تخصصی حمل و نقل به سمت گفتمانی فراگیر مشتمل بر سایر وجوه توسعه‌ای نظیر تجارت ، اقتصاد و صنعت ، یکی از ویژگی‌های برجسته منشور دیپلماسی حمل‌ونقل بوده که این ویژگی ، در یکسان سازی رفتارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف و تولید رفتار واحد اقتصادی ملی در تعاملات منطقه‌ ای و بین المللی حمل و نقلی و ترانزیتی ظهور و بروز خواهد نمود .

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد .

  شهرام آدم نژاد از تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و در این خصوص اظهار داشت : پس از اقدامات صورت‌پذیرفته در یک سال اخیر ، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت توسعه اقدامات متمرکز در حوزه دیپلماسی حمل و نقل ، به عنوان رهیافتی مؤثر و کلیدی برای شناسایی و اجرای راهکارهای بهره مندی حداکثری کشور از روابط دو و چندجانبه با کشورهای خارجی و نیز سازمان ها و مؤسسات منطقه ای و بین المللی حمل و نقل و ترانزیتی ، متناسب با سیاست‌ خارجی و در راستای تسهیل تجارت و مراودات اقتصادی ، همچنین توسعه گزینه های ارتباطی کشور و نقش آفرینی حداکثری در کریدورهای ترانزیتی ، اقدام به تدوین منشور جامع دیپلماسی حمل و نقل نموده که این سند پس از سپری کردن مراحل تصویب در مراجع ذیربط، به عنوان ملاک عمل نقش‌آفرینی فعالانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه حمل ونقل بین المللی و ترانزیت قرار خواهد گرفت .

  وی تأکید کرد : بدیهی است با توجه به ماهیت فراوزارتخانه ای امور هماهنگی حمل و نقل بین المللی و ترانزیت ، شورای دیپلماسی حمل و نقل، مرکب از نمایندگان کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط ، در وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد ، تا ظرفیت سازی لازم جهت همسوسازی اقدامات و ترتیبات اجرایی در چارچوب منشور دیپلماسی حمل و نقل ایجاد بشود .

  معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود : عبور از گفتمان صرفاً مبتنی بر مسائل تخصصی حمل و نقل به سمت گفتمانی فراگیر مشتمل بر سایر وجوه توسعه‌ای نظیر تجارت ، اقتصاد و صنعت ، یکی از ویژگی‌های برجسته منشور دیپلماسی حمل‌ونقل بوده که این ویژگی ، در یکسان سازی رفتارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف و تولید رفتار واحد اقتصادی ملی در تعاملات منطقه‌ ای و بین المللی حمل و نقلی و ترانزیتی ظهور و بروز خواهد نمود .

  آدم نژاد با بیان اینکه منشور دیپلماسی حمل و نقل با نظرداشت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد انعطاف پذیری ، فرصت سازی ، مولّد ، درون‌زا ، پیشرو و برون گر نمودن اقتصاد حمل و نقل تدوین گردیده ، اظهار داشت : خوشبختانه با رویکردی که معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در افزایش تعاملات با واحدهای تابعه وزارت و همچنین سایر بخش ها و دستگاه ها به خصوص وزارت امور خارجه اتخاذ نموده و همکاری مطلوبی بین طرفین وجود دارد که این فضای تعاملی ، منجر به دستاوردهایی قابل توجه در بهبود روابط حمل و نقلی به ویژه با همسایگان و کشورهای منطقه و پیشبرد برنامه های مرتبط با فعال سازی کریدورهای ترانزیتی عبوری از کشور شده است .

  معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد : از این رو ، نظام مند نمودن این اقدامات ، در قالب تشکیل و فعالیت شورای دیپلماسی حمل و نقل ، نتایج به مراتب مؤثرتری را به همراه خواهد داشت .
  مطالب مرتبط

  مشارکت سازمانی اصل مهم در اجرای موفق برنامه‌های جابجایی زائران اربعین در سال جاری بود

  مشارکت سازمانی اصل مهم در اجرای موفق برنامه‌های جابجایی زائران اربعین در سال جاری بود

  داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت موجود ، می‌تواند یاری گر این بخش در واکنش به موقع و سریع در مواقع ایجاد بحران و انجام به موقع برای بازگشایی محورهای مواصلاتی باشد که در این راستا دریافت اطلاعات هواشناسی کوتاه‌مدت و اطلاع‌رسانی به فعالان حوزه راهداری در سراسر کشور و همچنین ...

  |

  نظرات کاربران