در حال بارگذاری ...
 • گمرکات و پایانه های مرزی تبدیل به بازار مکاره شده اند

  نقل قولی از رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی

   

   

   
  نظرات کاربران