در حال بارگذاری ...
 • ورود ۵۴ دستگاه لکوموتیو به ناوگان ریلی کشور تا پایان سال جاری

  هم اکنون بیش از ۲۵ هزار واگن باری در خطوط ریلی کشور نسبت به جابجایی بار اقدام می کنند و ۱۶۵۲ واگن مسافری و ۱۰۷ دستگاه قطارهای خود کشش ریل باس حومه ای و ۸۷ دستگاه قطارهای ترن ست برون شهری جابجایی مسافران در خطوط ریلی را بر عهده دارد .

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون ناوگان شرکت راه آهن گفت : به منظور تحقق برنامه های راه آهن برای افزایش سهم جابجایی بار و مسافر امسال ، ۵۴ لکوموتیو وارد ناوگان ریلی کشور می شود .

  محمد هادی ضیایی مهر در سومین روز هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، تجهیزات و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران ، افزود : بر اساس برنامه ریزی های شرکت راه آهن قرار است تا پایان سال جاری ۱۹ دستگاه لکوموتیو در شرکت مپنا و ۳۵ دستگاه لکوموتیو دیگر پس از بازسازی وارد ناوگان ریلی کشور شود .

  ضیایی مهر با اشاره به تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در زمینه افزایش سهم جابجایی بار به میزان ۳۰ درصد و مسافر به میزان ۲۰ درصد ، اظهار داشت : برای تحقق این تکالیف ، توسعه زیر ساخت های شبکه ریلی ، تامین ناوگان قطارهای مسافری ، حومه ای ، باری و تامین لکوموتیو به عنوان اصلی ترین بخش از نیروی محرکه راه آهن در دستور کار شرکت راه آهن قرار دارد .

  وی از بازسازی بیش از ۲۰۰ واگن مسافری از محل بسته های تشویقی سرمایه گذاری در سال جاری خبر داد و گفت : راه آهن بازسازی واگن های مسافری بالای ۳۰ سال شرکت های حمل و نقل ریلی را جزو اولویت های خود قرار داده است .

  ضیایی مهر گفت : طبق سیاست های تشویقی مقرر شده است امسال حدود یک هزار دستگاه واگن باری در شرکت های داخلی تولید شود و برای رونق کسب و کار در حوزه حمل و نقل ریلی ، نهضت قطعه سازی در شرکت های داخلی آغاز شده و هم اکنون ۶۰ درصد تولید لکوموتیو در کشور داخلی سازی شده است .

  وی در ادامه با اشاره به تعداد ناوگان در گردش ریلی کشور یادآور شد : هم اکنون ۳۴۶ دستگاه لکوموتیو باری ، ۱۲۶ دستگاه لکوموتیو مسافری و ۱۴۳ دستگاه لکوموتیو مانوری در خطوط ریلی کشور مورد استفاده قرار می گیرد . هم اکنون بیش از ۲۵ هزار واگن باری در خطوط ریلی کشور نسبت به جابجایی بار اقدام می کنند و ۱۶۵۲ واگن مسافری و ۱۰۷ دستگاه قطارهای خود کشش ریل باس حومه ای و ۸۷ دستگاه قطارهای ترن ست برون شهری جابجایی مسافران در خطوط ریلی را بر عهده دارد .
  مطالب مرتبط

  بررسی راه های توسعه همکاری ریلی ایران با ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان

  بررسی راه های توسعه همکاری ریلی ایران با ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان

  در این دیدار مقرر شد جزئیات بیشتر موضوع مورد بررسی قرار گرفته تا در دستور کار دیدار مدیران عامل راه آهن ایران و قزاقستان قرار گیرد تا مسایل و مشکلات فعلی کریدور کانتینری چین ، با اولویت مورد بررسی و ساماندهی شود .

  |

  پیشرفت فیزیکی ۷۹ درصدی در پروژه چهارخطه تهران - پیشوا

  پیشرفت فیزیکی ۷۹ درصدی در پروژه چهارخطه تهران - پیشوا

  هم اکنون روزانه ۱۰ زوج قطار حومه ای در مسیر تهران - پیشوا - گرمسار با ضریب اشغال ۱۰۰ درصد تردد می‌کنند و با توجه به تقاضای مردم منطقه با تکمیل پروژه ۴ خطه این مسیر ۱۱۴.۵ کیلومتری و تامین ناوگان ، قطار های حومه ای بیشتری در این مسیر سیر کنند .

  |

  نظرات کاربران