در حال بارگذاری ...

در حوزه حمل و نقل سالانه معادل سیصد و بیست میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم

 

 

 

 

 

 
نظرات کاربران