در حال بارگذاری ...
 • در حوزه حمل و نقل سالانه معادل سیصد و بیست میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم

   

   

   

   

   

   
  نظرات کاربران