در حال بارگذاری ...
 • کتاب مدل تعالی لجستیک و زنجیره تامین

   

   

  مقدمه

   

  جوایز مرتبط با لجستیک و زنجیره تامین در بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه برگزار می شوند . حداقل ۵۰ جایزه از این نوع در سطح قاره اروپا وجود دارند که در حوزه کلی لجستیک و یا زیرمجموعه های آن و نیز در مواردی در حوزه مدیریت زنجیره تامین اعطا می شوند . همچنین این جوایز در قاره های آسیا ، استرالیا ، آمریکا و حتی آفریقا برگزار می شوند . بررسی ها این نتیجه را به دست می دهند که برگزاری جوایز لجستیک و زنجیره تامین در بسیاری از کشورهای جهان امری مرسوم است . به طور خاص کشورهایی که بحث لجستیک و زنجیره تامین در آنها جایگاه بالایی داشته بیش از سایر کشورها اقدام به برگزاری این جوایز نموده اند .

   

   

   

   

  فهرست متون کتاب

   

  فصل ۱ - تجربیات جهانی برگزاری جوایز لجستیک و زنجیره تامین

  فصل ۲ - تشریح مدل تعالی زنجیره تامین

  فصل ۳ - نحوه ارزیابی و امتیازدهی مدل جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین

   

  تالیف و گردآوری

   

  بهروز کریمی - محسن شیخ سجادیه - مجتبی سلیمانی سدهی - نازنین فروزش

   

  ناشر

   

  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

   

   
  نظرات کاربران