در حال بارگذاری ...
 • تصویب تحقیق و تفحص از وزارت نفت و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در کمیسیون عمران مجلس

  نحوه مدیریت شهر فرودگاهی امام خمینی ، واگذاری پارکینگ به بخش خصوصی ، خدمات نظافتی و نحوه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی بخشی از مسائلی است که در دلایل توجیهی طرح تحقیق و تفحص آمده است .

  به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب دو تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در کمیسیون متبوعش خبر داد .

  صدیف بدری نماینده مردم اردبیل و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در جلسه امروز پیرو دو محور و درواقع دو تقاضای تحقیق و تفحص بحث و تبادل نظر شد . طرح تحقیق و تفحص از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با حضور مسئولان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، اجرای پروژه شهر فرودگاهی از سالیان گذشته آغاز شد اما متأسفانه تاکنون این طرح به اتمام نرسیده است .

  وی گفت : نحوه مدیریت شهر فرودگاهی امام خمینی ، واگذاری پارکینگ به بخش خصوصی ، خدمات نظافتی و نحوه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی بخشی از مسائلی است که در دلایل توجیهی طرح تحقیق و تفحص آمده است . بعد از استماع اظهارات متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از شهر فرودگاهی امام خمینی و مسئولان مربوطه ، طرح تحقیق و تفحص مورد تصویب قرار گرفت و برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد .

  همچنین عملکرد وزارت نفت و تحقیق و تفحص از ان مورد بحث و بررسی قرار گرفت . همچنین در خصوص تخصیص و پرداخت منابع غیررایگان بر اساس بودجه سال ۹۷ مباحثی مطرح شد . بر اساس بودجه سال ۹۷، ۴ میلیون تن قیر رایگان باید تحویل دستگاه‌های متولی وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن و شهرداری‌های زیر ۵۰ هزار نفر و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نوسازی مدارس تحویل داده می‌شود .

  بدری افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ : بر اساس استفساریه‌ای که مجلس داشت ، حتماً باید ۴ میلیون تن قیر تحویل داده می‌شد . برداشت‌های دولت و وزارت نفت تناژی نبود که مجلس استفساریه داد که باید به صورت تناژ باشد که پس از مصوبه مجلس هیأت دولت مصوبه‌ای داشته که رقم ۳ هزار میلیارد را به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و نهایتا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از هیأت تطبیق مصوبات مجلس هم رد شده بود و وزارت نفت ۶ هزار میلیارد تومان را مبنای تحویل قرار داده بود . متأسفانه صد درصد این ۶ هزار میلیارد تومان هم قیر رایگان به دست دستگاه‌های متولی نرسدیه و ۶۷ درصد این مقدار تحویل دستگاه‌ها شده است ، حال بگذریم که ۴ میلیون تن باید داده می‌شد .

  سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وزارت نفت مدعی شده است که ما مصوبه هیأت دولت را اجرا می‌کنیم و موظف به این امر هستیم و اگر مجلس ایرادی گرفت، باید هیأت تطبیق مصوبه هیأت دولت را رد می‌کرد که متأسفانه چنین اتفاقی افتاد و بر این اساس پیگیر محدث شدن ۶ هزار میلیارد تومان بودیم . در کنار ان نحوه توزیع در صف‌های تخصیص همچنین نحوه توزیع بین استان‌ها توسط دستگاه‌های مصرف‌کننده قیر رایگان هم توسط تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص شده بود .

  وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهایتا این درخواست‌کنندگان قانع نشدند و تحقیق و تفحص تصویب شد . بنابراین عملکرد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مصرف‌کننده از جمله وزارت راه ، سازمان شهرداری‌ها ، بنیاد مسکن و سازمان نوسازی مدارس و وزارت جهاد کشاورزی مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد . البته نحوه تخصیص و مصرف قیر رایگان مورد تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت .
  مطالب مرتبط

  برنامه‌ریزی برای احداث بزرگترین پایانه هوایی ایران در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

  برنامه‌ریزی برای احداث بزرگترین پایانه هوایی ایران در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

  این ترمینال به عنوان یک ترمینال مدرن ، یک ترمینال هوشمند با سطح خدمات بالا به شمار خواهد رفت . فاز نهایی این ترمینال که بعد از افتتاح فاز اول پیگیری می شود ، ظرفیت جابجایی ۱۱۰ میلیون مسافر در سال را خواهد داشت .

  |

  تشریح مزیت های هسته پیشران منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

  تشریح مزیت های هسته پیشران منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

  فراخوان ها برای شناسایی سرمایه گذاران در پهنه های لجستیک و تولید ، فن آوری های برتر و ساخت دفاتر از سال گذشته در دستور کار این مجموعه قرار داشته و مذاکرات خوبی با سرمایه گذاران برای عقد قرار داد در بخش های یادشده صورت گرفته و امیدواریم پس از بررسی های دقیق بهترین تصمیم را برای ...

  |

  اعلام آمادگی جمهوری غنا برای توسعه همکاری‌ها با ایران در منطقه آزاد شهر فرودگاهی

  اعلام آمادگی جمهوری غنا برای توسعه همکاری‌ها با ایران در منطقه آزاد شهر فرودگاهی

  ظرفیت‌های موجود در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) امکان سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را در این مجموعه فراهم نموده و آغاز فعالیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی بستری مناسب برای رشد همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کرده است .

  |

  آغاز پروازها از ترمینال گالری سلام در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

  آغاز پروازها از ترمینال گالری سلام در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

  همکاری های بسیار خوبی بین نهادهای فعال در امر اعزام و پذیرش مسافران برای ادامه پروازهای این ترمینال صورت گرفته و براساس برنامه ریزی ها ، پروازهای ترمینال گالری سلام به صورت منظم ادامه خواهد داشت .

  |

  افزایش ۸۰ درصدی ظرفیت فرودگاه امام خمینی (ره) با افتتاح ترمینال گالری سلام

  افزایش ۸۰ درصدی ظرفیت فرودگاه امام خمینی (ره) با افتتاح ترمینال گالری سلام

  در راستای هوشمندسازی ترمینال ، مدیریت و صرفه‌جویی مصرف انرژی و افزایش ایمنی سیستم‌های مختلفی از قبیل سیستم مدیریت هوشمند تجهیزات ، سیستم اعلام و اطفای حریق ، سیستم هوشمند پهلوگیری هواپیما و سیستم هوشمند مدیریت منابع فرودگاهی در این ترمینال استفاده شده است .

  |

  نظرات کاربران