در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

مسیر دشوار راه آهن در ارتقای سهم حمل و نقل مسافر

مسیر دشوار راه آهن در ارتقای سهم حمل و نقل مسافر

در حال حاضر واگن‌های مورد استفاده داخل کشور به لحاظ نوع از لوکس‌ترین واگن‌های دنیا که معمولا در سایر نقاط جهان به عنوان قطار‌های گردشگری و یک هتل متحرک با سرویس بسیار پایین‌تر استفاده می‌شود ، هستند .

|

نظرات کاربران