در حال بارگذاری ...
 • جزئیات آمار شاخص‎های هوانوردی فرودگاه های کشور در بهمن ماه ۹۷

  پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن ۹۷ نسبت به دی ماه در نشست و برخاست یک درصد ، در اعزام و پذیرش مسافر هفت درصد و در ارسال و پذیرش بار نیز ۱۷ درصد افزایش داشته است .

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، آمار شاخص‎های هوانوردی بهمن ۹۷ ، از جابجایی حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد که نسبت به دی ماه هشت درصد رشد نشان می دهد .

  طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی ، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران ، فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در بهمن ، با انجام ۲۹ هزار و ۹۱۵ فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند .

  همچنین بر اساس آمارها ، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن ماه ۹۷ نسبت به دی ماه در نشست و برخاست دو درصد و در ارسال و پذیرش بار ۱۱ درصد افزایش داشته است .

  بر همین اساس در بهمن ۹۷ ، فرودگاه مهرآباد با ۱۰ هزار و ۵۱۹ فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با ۴۱۲۷ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۶۳۷ هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با ۳۰۲۷ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۴۷۲ هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد .

  در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذیرش حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون و ۳۰۰ هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند .

  طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای بهمن ۹۷ ، نشست و برخاست ۲۵ هزار و ۴۱۹ فروند هواپیماست که طی آن حدود سه میلیون مسافر و حدود ۲۳ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده ‎است .

  پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن ۹۷ نسبت به دی ماه در نشست و برخاست یک درصد ، در اعزام و پذیرش مسافر هفت درصد و در ارسال و پذیرش بار نیز ۱۷ درصد افزایش داشته است .

  با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است ، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا ، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۳۳۵۸ فروند نشست و برخاست ، اعزام و پذیرش بیش از ۵۲۸ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۰۸۶ فروند نشست و برخاست ، اعزام و پذیرش ۲۰۷ هزار مسافر و ارسال و پذیرش یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد .

  همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی بهمن ۹۷ ، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز ، نشست و برخاست ۴۴۹۶ فروند هواپیما است که طی آن حدود ۷۰۰ هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزدیک به ۱۳ میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است .

  در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۲۹۳۷ فروند هواپیما ، اعزام و پذیرش بیش از ۴۷۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و مرسولات ، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۷۶۹ فروند هواپیما ، اعزام و پذیرش بیش از ۱۰۹ هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست ۳۱۰ فروند هواپیما ، اعزام و پذیرش حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ مسافر و ارسال و پذیرش حدود ۷۷۱ هزار بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران