در حال بارگذاری ...
 • راهکارهای رفع اختلاف میان صاحبان کالا و متصدیان حمل‌‌‌‌ونقل بین‌المللی

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، شرایط ویژه حال حاظر کشور ، زمینه ساز اختلافات گوناگون فی مابین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل بین المللی در شقوق مختلف شده و از آنجا که در اکثر موارد علل بروز این اختلافات از حیطه کنترل متصدیان حمل خارج است ، مذاکره و تعامل به مصالحه ختم نمی شود . در این صورت مراجعه به داوری یکی از بهترین راه های پذیرفته شده در نظام داخلی و بین المللی جهت رفع اختلافات تجاری و تخصصی است . اما همچون هر امر دیگری قبول داوری نیز اگر بدون آگاهی صورت گیرد ممکن است آثار منفی و متفاوت از آنچه در انتظارش هستید به بار آورد . پس بهتر است قبل از قبول داوری به موارد ده گانه ذیر توجه کنید .

  ۱- مبنای داوری توافق طرفین است و هیچ مقامی صلاحیت تحمیل قبول داوری به شما ، را دارا نیست . این توافق می تواند در قرارداد اولیه تجاری بعنوان شرط داوری منعقد گردد یا قبل و بعد از بروز اختلاف در یک توافق جداگانه و یا حتی در حین رسیدگی در دادگاه .

  ۲- حتی آن زمان که داوری را در قرارداد پذیرفته اید ، می توانید توافقنامه داوری را بر اساس حقوق قانونی خود قبول کرده و یا در جریان رسیدگی بر حقوق خود پافشاری کنید .

  ۳- برای شناسایی این حقوق و تکالیف متقابل قبل از قبول شرط و یا توافقنامه داوری ، قوانین داوری که در باب هفتم آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ نگارش گردیده است را مطالعه کنید و موارد ابهام خود را از طریق مشاوره با حقوق دانان بر طرف کنید .

  ۴- در صورت قبول داوری در یک مرجع داوری ، مرجع مورد نظر مکلف است داور یا داوران را به شما معرفی نماید و شما میتوانید بر اساس مواد ۴۶۶ تا ۴۷۱ آیین دادرسی مدنی از قبول داور یا داوران امتناع کنید.  توجه داشته باشید که این امکان فقط تا زمان ارائه اولین لایحه و قبل از جلسه رسیدگی برای شما میسر است مگر اینکه یکی از موارد رد داور که در مواد مذکور مشخص گردیده بعد از جلسه داوری اتفاق افتاده و یا هر دو طرف دعوی به تغییر داور تراضی کنند .

  ۵- صلاحیت داور فقط در اخذ مدارک و اطلاعات مربوط به موضوع دعوی از طرفین و صدور رای داوری است . داور حق ندارد خارج از رای داوری در خصوص عملکرد طرفین دعوی، در موضوع دعوی اظهار نظر نموده و یا یا به یک طرف مشاوره دهد . در صورت بروز چنین رفتاری حتما به داور یا هیات داوری تذکر داده و مراتب را در صورتجلسه رسیدگی مکتوب نمایید.

  ۶- صدور دستور موقت و یا تامین خواسته از استثنائات آیین دادرسی و تنها در صلاحیت محاکم دادگستری است. مبنای پذیرش هر گونه نظر یا دستور - خارج از رای داوری - توافق و تراضی طرفین دعواست و داور صلاحیت صدور و تحمیل دستور به هر یک از طرفین دعوی را ندارد . پیشنهاد میگردد در توافقنامه های داوری با صدور دستور موقت توسط داور به صورت عام موافقت نکنید .

  ۷- داور ، هیات داوری و یا مرجع داوری صلاحیت اجرا و یا اعمال فشار جهت اجرای رای داوری  و یا دستور موقت را ندارد و اجرای آنها از جانب محاکم دادگستری انجام می پذیرد .

  ۸- بر اساس ماده ۴۷۳ آیین دادرسی مدنی ، چنانچه داور پس از پذیرش داوری بدون دلیل موجه از ادامه دادرسی ، حضور در جلسات رسیدگی یا صدور رای امتناع کند، ضمن اینکه مسئول جبران خسارتی است که به شما وارده کرده ، به مدت ۵ سال از انتخاب شدن به عنوان داور محروم می گردد .

  ۹- رای داوری قطعی و لازم الاجراست اما شما میتوانید در صورتیکه رای دارای یکی از اشکالات مندرج در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی باشد از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، ابطال رای داوری را درخواست کنید .

  ۱۰- رسیدگی به تقاضای ابطال رای در دادگاه نمی تواند مانع اجرای رای داوری گردد مگر اینکه دلایل شما قوی باشد و بر اساس ماده ۴۹۳ آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی ( توقف اجرای رای داوری ) کنید .

   

  پوریا سعیدی - کارشناس حقوق و مدیرعامل گروه لجستیک اطلس

   
  مطالب مرتبط

  پاسخگویی به ۹۰ درصد از شکایت های دریافت شده توسط سامانه های پاسخگویی ۱۴۱

  پاسخگویی به ۹۰ درصد از شکایت های دریافت شده توسط سامانه های پاسخگویی ۱۴۱

  ۷۹ درصد از این شکایت ها مربوط به عدم پرداخت کرایه حمل ، دریافت کمیسیون اضافی توسط شرکت های حمل و نقل کالا ، غیر فعال شدن کارت سوخت و عدم تخصیص لاستیک دولتی بوده که توسط رانندگان حمل و نقل کالا مطرح شده است ، همچنین ۱۳ درصد شکایت ها از سوی رانندگان حوزه حمل و نقل مسافری و حمل و ...

  |

  نظرات کاربران