در حال بارگذاری ...

کتاب آزادسازی سرویس های مخابرات ریلی

 

 

 

نام لاتین کتاب :‌ The Liberation Rail Telecommunication Services

 

 

مقدمه

 

به جرات می توان گفت سیر و حرکت قطارها در ارتباطات داخلی و برون مرزی بدون سرویس های مخابراتی ممکن نیست . امروزه ، شبکه های مخابراتی گسترده تر شده ، گام از مرزهای کشور بیرون نهاده اند و منجر به ارتباطات بین المللی شده اند . در این گستره ، راه آهن کشورها تا مرزهای خروجی خود ، دارای شبکه مخابراتی انتقال نوری است که علاوه بر تضمین ایمنی سیر و حرکت ، موجب افزایش بهره وری و شکوفایی اقتصادی می شود .

در این کتاب علاوه بر تشریح ارتباطات مخابراتی داخلی و بین المللی ، مروری بر اصول تضمین کیفیت ، نگهداری و تعمیر و همچنین محاسبه تعرفه های ارتباطات مخابراتی مذکور و استانداردهای مربوطه شده است .

 

 

 

 

فهرست متون کتاب

 

فصل ۱ - سیستم انتقال مخابرات نوری

فصل ۲ - ارتباطات سراسری و انتقال ترافیک دیتا

فصل ۳ - اصول محاسبه تعرفه های مخابراتی

فصل ۴ - آزادسازی سرویس های مخابراتی

فصل ۵ - توافق نامه های مخابراتی و تضمین کیفیت

فصل ۶ - نگهداری و تعمیر

فصل ۷ - بررسی استانداردهای شبکه های مخابرات ریلی

 

 

تالیف : احمد خدایی - مازیار یزدانی - فاطمه حاجی زاده

 

ناشر : انتشارات میرماه

 

 
نظرات کاربران