در حال بارگذاری ...

کتاب مفاهیم اساسی پروتکل بین المللی اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد IPMVP

 

 

مقدمه

 

انرژی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مسائلی است که در جهان امروز به آن پرداخته می شود . دولت ها همواره نگران مسائلی مانند افزایش سرانه مصرف انرژی ، محدودیت منابع انرژی ، قیمت انرژی وارداتی و امنیت انرژی کشور بوده و سالیانه بودجه های گزافی صرف کاهش مصرف انرژی و بهبود کارایی سیستم های انرژی می گردد . از این رو دو موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .

 

 

 

 

 

 

فهرست متون کتاب

 

فصل اول - تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم - اصول IPMVP

فصل سوم - چارچوب IPMVP

فصل چهارم - گزینه های IPMVP

فصل پنجم - گزارش ها و طرح M&V منطبق با IPMVP

فصل ششم - تبعیت از IPMVP

 

 

تهیه و تنظیم : سمیه احمدی - محمد معماری فر

 

ناشر : انتشارات فروردگان

 

 

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران