در حال بارگذاری ...

کتاب بازاریابی بنادر

 

 

نام لاتین : Port Marketing

 

 

مقدمه

 

در بررسی حمل و نقل دریایی ، توجه به سه بخش زیر ضروری است :

۱ - شناور : به عنوان وسیله حمل و نقل

۲ - کالا : آنچه که باید حمل شود

۳ - بندر : واسط بین حمل و نقل دریایی و زمینی

رابطه ای که ، همیشه بین شناور و کالا وجود دارد ، این است که یا شناور به دنبال کالا است ، و یا آنکه به جستجوی شناور است .

بندر ، واسط بین حمل و نقل دریایی و زمینی است . تعاریف پیشین ، بنادر را به عنوان محل هایی برای تخلیه و بارگیری کالا معرفی می کنند ، ولی امروزه این تعریف بسیار ناقص به نظر می رسد . پس از این خواهیم دید که در طول این سالها بنادر از واسطه صرف بین حمل و نقل دریایی و زمینی (بنادر نسل اول) به محل هایی برای ارائه خدمات فوق العاده (بنادر نسل سوم) تکانل یافته اند .

 

 

 

 

 

 

فهرست متون کتاب

 

فصل ا - مفاهیم اساسی حمل و نقل بین المللی

فصل ۲ - حمل و نقل دریایی بین المللی

فصل ۳ - بازاریابی بنادر

فصل ۴ - مطالعات موردی

پیوست

 

 

تالیف : ساسکیا والترز

 

مترجمین : حمید حمیدی - ثریا قیصری

 

ناشر : انتشارات اسرار دانش
نظرات کاربران