در حال بارگذاری ...
 • کتاب بازاریابی بنادر

   

   

  نام لاتین : Port Marketing

   

   

  مقدمه

   

  در بررسی حمل و نقل دریایی ، توجه به سه بخش زیر ضروری است :

  ۱ - شناور : به عنوان وسیله حمل و نقل

  ۲ - کالا : آنچه که باید حمل شود

  ۳ - بندر : واسط بین حمل و نقل دریایی و زمینی

  رابطه ای که ، همیشه بین شناور و کالا وجود دارد ، این است که یا شناور به دنبال کالا است ، و یا آنکه به جستجوی شناور است .

  بندر ، واسط بین حمل و نقل دریایی و زمینی است . تعاریف پیشین ، بنادر را به عنوان محل هایی برای تخلیه و بارگیری کالا معرفی می کنند ، ولی امروزه این تعریف بسیار ناقص به نظر می رسد . پس از این خواهیم دید که در طول این سالها بنادر از واسطه صرف بین حمل و نقل دریایی و زمینی (بنادر نسل اول) به محل هایی برای ارائه خدمات فوق العاده (بنادر نسل سوم) تکانل یافته اند .

   

   

   

   

   

   

  فهرست متون کتاب

   

  فصل ا - مفاهیم اساسی حمل و نقل بین المللی

  فصل ۲ - حمل و نقل دریایی بین المللی

  فصل ۳ - بازاریابی بنادر

  فصل ۴ - مطالعات موردی

  پیوست

   

   

  تالیف : ساسکیا والترز

   

  مترجمین : حمید حمیدی - ثریا قیصری

   

  ناشر : انتشارات اسرار دانش


  | شناسه مطلب: 111552

  نام منبع: پرتال حمل و نقل


  نظرات کاربران