در حال بارگذاری ...
 • کارگروه مشترک صنعت و راه آهن شکل خواهد گرفت

  به گزارش پرتال حمل و نقل، با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راه آهن با پیشنهاد رئیس این کمیسیون قرار شد تا کارگروه مشترک صنعت و راه آهن شکل بگیرد تا در طول سه ماه آینده به بررسی بیشتر وضعیت این حوزه بپردازند.

   

   

   

   
  نظرات کاربران