در حال بارگذاری ...
 • لزوم قرارگیری سازمان بنادر و دریانوردی در قانون رفع موانع تولید

  هنوز زمان بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مشخص نیست اما آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که هر چه سریعتر این طرح باید در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گیرد .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید به نفع فضای اقتصادی کشور است .

  سیدحسین افضلی در خصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود : هر چه سازمان ها درگیر موانع مختلف اداری نشوند به نفع فضای اقتصادی کشور است . بدین جهت سازمان های می توانند چابک عمل کنند که برای آنها مرزبندی نکرده باشیم لذا سازمانی مانند سازمان بنادر که فعالیت بین المللی دارد باید در قانون رفع موانع تولید قرار گیرد .

  وی تصریح کرد : چنانچه سازمان بنادر و دریانوردی کشور مشمول قانون رفع موانع تولید شود و در بخش های استخدامی ، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند ، بسیار اقدام کارشناسانه و ارزنده ای است .

  عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : هنوز زمان بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مشخص نیست اما آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که هر چه سریعتر این طرح باید در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گیرد .

  گفتنی است ؛ در حال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش ، شرکت فرودگاه ها ، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در بخش های استخدامی ، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند .
  مطالب مرتبط

  ۵۰ اقدام سازمان بنادر و دریانوردی برای مقابله با ویروس کرونا تا پایان نوروز ۹۹

  ۵۰ اقدام سازمان بنادر و دریانوردی برای مقابله با ویروس کرونا تا پایان نوروز ۹۹

  نظر به انتشار دستورالعملی با عنوان مراقبت ، تشخیص و درمان کرونا ، مراتب از مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام شده و پس از اخذ تائیدیه ، به تمامی بنادر ابلاغ شد ، همچنین بازدید میدانی از تمامی بنادر در خصوص وضعیت اقدامات پیشگیرانه مربوط به ...

  |

  تشریح مهمترین اهداف و برنامه های بندری و دریایی بندر امام خمینی(ره) در سال جاری

  تشریح مهمترین اهداف و برنامه های بندری و دریایی بندر امام خمینی(ره) در سال جاری

  افزایش میزان رضایت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات مکانیکی مقابله با آلودگی ، الکترونیکی کردن فرآیند خدمات تسهیلات دریافت زائدات شناورها و انجام بازرسی متمرکز از موتورخانه شناورهای ملکی بخشی از اقدامات مهمی است که در سال ۹۹ مدنظر قرار می گیرد .

  |

  نظرات کاربران