در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  مرحوم والد قائل به ربط نبود

  مرحوم والد قائل به ربط نبود

  کسان دیگری کمی آن طرف‌تر همین سخنان را البته با هدف جنگ مقدس با لیبرالیزم بیان می‌کنند . رسانه و ضدرسانه زنجیره‌ای نیز این ماموریت بزرگ را لحظه‌ای از یاد نمی‌برند و مرتب به با بوق و کرنا به آن می‌پردازند . چه ارتباطی بین این دو وجه وجود دارد ؟ البته مرحوم والد فرموده‌اند که ...

  |

  نظرات کاربران