در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

مدیریت برف و یخبندان وزارت راه و شهرسازی

مدیریت برف و یخبندان وزارت راه و شهرسازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، برنامه گفتگو ویژه خبری به عملکرد و مدیریت برف و یخبندان سازمان های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اختصاص داده شد . قبل از ...

|

نظرات کاربران