در حال بارگذاری ...

کتاب زنجیره تامین و جنگ : نقش سازمان بنادر و دریانوردی در جنگ تحمیلی


 

 

نام لاتین : Supply Chain & War : Role of P.M.O in the imposed war

 

 

مقدمه

 

تاریخ هر جامعه ، سرگذشت دریافت ها ، نگرش ها ، تصمیم ها ، اقدام ها و در یک کلام ، هویت سیال تاریخ مند آن را نشان می دهد . شناخت تاریخ یک جامعه ، شناخت ناکامی ها و کامیابی ها و مبنای تحلیل ها و تصمیم گیری های درست نسل های بعدی آن است . ملتی که تاریخ خود را بشناسد ، بهتر می تواند سرنوشت خود را بسازد . این نوشتار پژوهشی است برای شناخت سرگذشت سازمان بنادر و دریانوردی ، که در آن رویدادهای هشت سال جنگ با محوریت فعالیت های دریایی و بندری ، بررسی و تحلیل می شود . تمرکز این تحقیق بر عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها مرجع حاکمیتی امور بندری ، دریانوردی و کشتیرانی بازرگانی کشور در حوزه کرانه ها و آب های سرزمینی و بین المللی از یک سو و به مثابه یک نهاد اجتماعی با اقدام ها ، تصمیم سازی ها تصمیم گیری های اقتضایی در شرایط و موقعیت های خاص جنگی از سوی دیگر ، می باشد .

 

 

 

فهرست متون کتاب :

 

فصل اول : زنجیره تامین ، بنادر و جنگ

فصل دوم : نقش بنادر کشور در جنگ تحمیلی

فصل سوم : برنامه ریزی اقتضایی و در آموزه های جنگ تحمیلی

 

پدید آورنده : مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

 

ناشر : سازمان بنادر و دریانوردی
مطالب مرتبط

تشکیل کمیته راهبردی هوشمندسازی بنادر در سازمان بنادر و دریانوردی

تشکیل کمیته راهبردی هوشمندسازی بنادر در سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی پس از برگزاری اولین همایش بین المللی هوشمندسازی بنادر و با تشکیل شورای راهبردی هوشمندسازی بنادر ، مقرر کرد تا کلیه فعالیت های مرتبط با تبادل الکترونیکی اطلاعات ، منبطق با این دستورالعمل باشد .

|

قدردانی فرمانده کشتی گلف پیرل از اداره کل سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان بنادر

قدردانی فرمانده کشتی گلف پیرل از اداره کل سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان بنادر

این کشتی خدماتی با ۲ هزار تن ظرفیت و محموله اسید برای تزریق در چاه های نفت بود که خدمه آن به دلیل اختلاف بین مدیریت و مالک شناور دچار بحران شدند . به دلیل عدم دسترسی به ساحل ، اتمام آذوقه ، سوخت و قطع ارتباطات رادیویی این کشتی با مشکلات متعددی روبرو شد .

|

نظرات کاربران