در حال بارگذاری ...
 • آرتمیس نخستین زن دریانورد ایرانی


  آرتمیس در سال ۴۸۰ پیش از میلاد در جنگ سالامین که بین نیروی دریایی ایران و یونان در گرفت ، شرکت داشت و دلاوریهای بسیاری از خود نشان داد .

  آرتمیس نخستین زن دریانورد ایرانی است که در حدود ۲۴۸۰ سال پیش ، فرمان دریاسالاری خویش را از سوی خشایارشاه هخامنشی دریافت کرد او نخستین بانویی است که در تاریخ دریانوردی جهان در جایگاه فرماندهی دریایی قرار گرفته است .

  در سال ۴۸۴ پیش از میلاد ، هنگامی که فرمان بسیج دریایی برای شرکت در جنگ با یونان از سوی خشایارشاه صادر شد ، آرتمیس یکی از فرمانروایان سرزمین کاریه (یکی از بخشهای سوریه کنونی) با ۵ فروند کشتی جنگی که خود فرماندهی آنها را در دست داشت، به نیروی دریایی ایران پیوست .

  در این جنگ که ایرانیان موفق به تصرف آتن شدند ، نیروی زمینی ایران را ۸۰۰ هزار پیاده و ۸۰ هزار سوار تشکیل میداد و نیروی دریایی ایران شامل ۱۲۰۰ کشتی جنگی و ۳ هزار کشتی حمل ونقل بود . آرتمیس در سال ۴۸۰ پیش از میلاد در جنگ سالامین که بین نیروی دریایی ایران و یونان در گرفت ، شرکت داشت و دلاوریهای بسیاری از خود نشان داد .

  آرتمیس در نبرد دریایی سالامین شکست فاحشی بر یونانیان وارد کرد قوای دریایی فنیقیه را که از نبرد فرار میکردند و در خطوط دفاعی ایران شکاف ایجاد کرده بودند ، دنبال نمود و ضمن غرق نمودن ناوگان فنیقی ، ناوگان یونانی را که در شکاف نفوذ کرده بود و قصد حمله به ناوگان ایران را داشت شکست داد .  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران