در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

عدم تاثیر تحریم بر فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی

عدم تاثیر تحریم بر فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی

توصیه من به سازمان بنادر و دریانوردی این است که نسبت به خرید تجهیزات جدید و مدرن اقدام کنند . تمام بنادر کشور امکان توسعه و رشد را دارند . با حمایت این سازمان می توان بخش خصوصی داخلی را برای خرید تجهیزات هدایت کرد .

|

نظرات کاربران