در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • فرود هواپیما


  ورتکسهای دو نوک بال ، ورتکسهای نوک فلپها ، ورتکسهای فینها و آشفتگی ناشی از سرمایش لبه حمله در یک MD11 هنگام فرود

   

   

   

   

   

   
  نظرات کاربران