در حال بارگذاری ...

نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه و بهره برداری بهینه از ساختمان

 

 

 

مقدمه مترجم

تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات یکی از نیازهای اساسی آن ها می باشد و بخش مهمی از سرمایۀ سرمایه گذاران را به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری به خود اختصاص می دهد .

تعمیر و نگهداری یکی از امور مهم و ضروری است که امروزه در جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار قابل توجه می باشد .

تعمیر و نگهداری مناسب علاوه بر بالا بردن کمیت و کیفیت کاربری ساختمان ها و تاسیسات موجب افزایش عمر (دوره بهره برداری) آنها نیز می شود .

ضرورت تعمیر و نگهداری در ساختمانها و تاسیسات و هزینه های قابل توجه آن ، ایجاب می نماید که روش ها و سیستم های مناسبی برای بالا بردن کیفیت تعمیر و نگهداری و کاهش هزینه آن در نظر گرفته شود .

کتاب " نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بهره برداری از ساختمان " به ابزار و راه کارهای مناسب و مفیدی جهت تعمیر و نگهداری و مباحث مختلفی در این موضوع می پردازد که به کارگیری آنها کمک موثری در ایجاد مدیریت ، پایش و بهبود برنامه های نگهداری ساختمان ها و تاسیسات به مدیران و صاحبان دارایی ها می نماید .

امید است این کتاب مورد توجه و استفاده قرار گرفته و گامی موثر جهت بهبود انجام تعمیر و نگهداری و کمک به مدیران و صاحبان دارایی ها برداشته شود .

 

 

 

 

سر فصل های کتاب

فصل ۱ - دامنه ها و کاربردهای این کتاب

فصل ۲ - مروری بر برنامه های نگهداری و تعمیرات

فصل ۳ - شروع نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه

فصل ۴ - تحلیل نیروی انسانی مورد نیاز

فصل ۵ - پایش نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه

فصل ۶ - هزینه های نگهداری و تعمیرات و برنامه ریزی سرمایه گذاری

 

 

مولف : شرکت مهندسی لارنس شوئن / ترجمه : شرکت مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز

 

 

ناشر : انتشارات عیلام
نظرات کاربران