در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • افزایش ۵.۸ درصدی لکوموتیوهای شبکه ریلی


  طول خطوط ریلی اصلی کشور نیز در پایان سال گذشته با 3. درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل به 10 هزار 376 کیلومتر رسید.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد عملکرد جابجایی مسافر توسط حمل و نقل جاده‌ای در سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد کاهش یافته، ضمن آن‌که تعداد لکوموتیوهای در سیر شبکه حمل و نقل ریلی در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ بالغ بر ۵.۲ درصد افزایش یافت.

  مطابق آمار رسمی در سال 93 تعداد مسافر جابجا شده با صورت وضعیت توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای با کاهش 10 درصدی نسبت به سال قبل به 190 میلیون نفر رسید.

  همچنین مقدار بار جابجا شده با بارنامه توسط این ناوگان با یک درصد افزایش به 385 میلیون تن و میزان کالای ترانزیت شده با افزایش 6.5 درصدی به 12.3 میلیون تن رسید. از سوی دیگر متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری و باری جاده‌ای به ترتیب به 12.7 و 17.3 درصد رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن یعنی 92 به ترتیب 2.1 و 6/ درصد کاهش نشان می‌دهد.

  در سال 93 میزان بار مسافر جابجا شده توسط ناوگان حمل‌ونقل ریلی به ترتیب با 6.8 درصد افزایش و 2.9 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 34.9 میلیون تن و 24.8 میلیون نفر رسید. در سال گذشته در بخش حمل و نقل ریلی به ترتیب 231 و 150 کیلومتر از خطوط ریلی بهسازی و بهسازی شد. این عملکرد در مقایسه با سال قبل از آن به ترتیب 89.6 و 32.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  طول خطوط ریلی اصلی  کشور نیز در پایان سال گذشته با 3/. درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل به 10 هزار 376 کیلومتر رسید.

  همچنین تعداد کل لکوموتیو با 5.8 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن (92) به 869 دستگاه رسید. در سال 93 نسبت تعداد لکوموتیو در سرویس به کل لکوموتیو با 3.1 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل به 59 درصد رسید.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران