در حال بارگذاری ...
  • بزرگراه (راه اصلی چهار خطه)

    بزرگراه راهی است که مسیر رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا است و در هر سمت حرکت حداقل دارای دوخط عبور باشد.

    حریم:  38 متر از آکس به هر طرف ، مجموعا 76 متر


    | شناسه مطلب: 100154    نظرات کاربران