در حال بارگذاری ...
  • راه

    کلیه معابری که برای عبور و مرور اختصاص یابد شامل : تمامی سطح خیابان ، جاده ، کوچه را ، راه می گویند.


    | شناسه مطلب: 100151    نظرات کاربران