در حال بارگذاری ...
  • راه عمومی

    به راه هایی گفته می شود که برای عبور و مرور عموم استفاده می شود.


    | شناسه مطلب: 100150    نظرات کاربران