در حال بارگذاری ...
  • راه محلی

    راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیازهای وسائل نقلیه و عابران پیاده، با اهمیت یکسان در نظر گرفته می شود و ارتباط بین کوچه ها و خیابان های شریانی فرعی را برقرار می کند.


    | شناسه مطلب: 100149    نظرات کاربران