در حال بارگذاری ...
 • شاهراه

  شاهراه عبارت از راهی است که اختصاصا برای ترافیک وسائط نقلیه موتوری ساخته شده و با ملاک مجاور خود راه پیدا نمی کند.

  شاهراه دارای خصوصیات زیر است :
  -  (جز در مناطق خاص و یا در موارد موقتی دارای قسمت های سواره رو)  دو طرفه باشد که توسط باند مجزا کننده و یا استثنا با وسایل دیگری از یکدیگر جدا شده اند
  -  با هیچ راه یا راه آهن و یا خط تراموای و یا راه پیاده رو در یک سطح تقاطع نکند.
  -  به عنوان شاهراه علامت گذاری شده باشد.


  | شناسه مطلب: 100148  نظرات کاربران