در حال بارگذاری ...
 • شرکت بیمه لویدز

  سابقه تاریخی این معروفترین بیمه جهان به سال ۱۶۸۸ باز می گردد که در آن زمان  ادوارد لویدز صاحب یک قهوه خانه در خیابان تاور لندن در کشور انگلستان بود. در قهوه خانه او ملاقات بیمه گران و مشتریان آنها صورت می گرفت ، که بعدها قهوه خانه مزبور به نام مرکز بیمه دریایی شهرت یافت. لویدز خیلی زود به مزایای شهرتی پی برد که بدان وسیله بتوان مشتریان دائمی جلب کرد و بدین ترتیب انجمن بیمه گران را تشویق نمود تا در ملک او استقرار یابند.

  او برای افزایش تسهیلات خبرنامه ای در سال ۱۶۹۶ انتشار داد که در آن اخبار نقل و انتقال کشتی ها و دیگر موضوعات مورد توجه ، درج می گردید. این موسسه به مرور به نام انجمن لویدز با قانون مصوبه سال ۱۸۷۱ پارلمان انگلیس ، صورت قانونی به خود گرفت و تعداد اعضای آن بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر افزایش یافت. از جمله فعالیت های لویدز عبارت بودند از انتشار راهنمای کشتیرانی لویدز ، اخبار ثبت سفر لویدز ، انتشار برنامه بارگیری لویدز ، انتشار گزارشات حقوقی لویدز ، انتشار تخلفات هفتگی لویدز ، چاپ نقشه دریایی لویدز ، چاپ تقویم لویدز و چندین انتشار دیگر.  

  تصویر یکی از قدیمی ترین بیمه نامه های دنیا

  ادوارد لویدز بیمه گر قرن هفدهم شخصی بود که از شهرت مالی خوبی برخوردار بود. ثروت شخصی او برای انجام تعهداتش کافی بوده و از نظر درستکاری و صداقت خدشه ای بر او وارد نیامده بود. عصری بود که بسیاری از کسب و کارها اساس صحیحی یافته و عمل و شرف ، ضرورت مطلق مبادرت تجاری بود. دعاوی حقوقی ضرورت پیدا نمی کرد و بازرگانان کمتر وارد داد و ستدهایی می شدند که انجام تعهدات ممکن بود در دادگاه مطرح و تعیین شود در نتیجه در مبادلات بیمه ، اسناد بسیار قلیلی مورد استفاده قرار می گرفت. جزئیات پوشش بیمه مورد درخواست روی ورقه کاغذی نوشته می شد و بیمه گر مبلغی را که حاضر بود بپردازد روی ورقه نوشته و زیر آن را امضاء می کرد. با وجود این ، زمانی که دریافت اعتبار ضرورت داشت ، شخصی که مبلغی از پیش می پرداخت چیزی بیش از تعهد اخلاقی برای تضمین وام پرداخت شده طلب می کرد. در چنین مواردی بیمه نامه ای با دست ، نوشته می شد که مفاد آن هنوز در فرم S.G با این عبارت به چشم می خورد«ما بیمه گران تأیید می نماییم که این نوشته یا بیمه نامه همان اندازه اثر و قدرت اجرایی خواهد داشت که معتبرترین نوشته یا بیمه نامه که قبلا در خیابان «لومبارد» یا «رویال اکسچنج» یا هر جای دیگری در لندن داشته است».

  ساختمان شرکت بیمه لویدز لندن
  نظرات کاربران